DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu
 • hiệu của một doanh nghiệp, dùng để phân
 • biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng
 • hóa,dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp
Chi Tiết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
 • Bạn đang tìm hiểu về Thủ tục Đăng
 • ký nhãn hiệu. Bạn muốn tìm một dịch vụ tư
 • vấn Đăng ký nhãn hiệu có uy tín. Hãy đến
 • với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN NHÃN HIỆU

 • ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN NHÃN HIỆU
 • Đăng ký bản quyền nhãn hiệu cho
 • mỗi công ty, Mỗi doanh nghiệp, bên cạnh
 • tên gọi của doanh nghiệp còn có logo,
 • slogan đây là những chỉ dẫn thương mại,
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

 • ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN
 • Dịch Vụ Tư Vấn Đăng Ký nhãn hiệu
 • độc quyền Tại Công Ty Nam Phát, Công Ty
 • Chúng Tôi Sẽ Cung Cấp Những Hồ Sơ Đăng
 • Ký nhãn hiệu độc quyền Công Ty Chúng
Chi Tiết
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ LOGO THƯƠNG HIỆU

 • ĐĂNG KÝ LOGO THƯƠNG HIỆU
 • Tư vấn Đăng ký Logo thương hiệu,
 • hoàn tất các thủ tục Đăng ký Logo thương
 • hiệu nhanh chóng,an toàn với chi phí dịch
 • vụ thấp nhất chỉ có ở CTy Dịch vụ tư vấn Nam Phát
Chi Tiết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU
 • Bạn đang tìm hiểu về Thủ tục Đăng
 • ký Thương Hiệu. Bạn muốn tìm một dịch
 • vụ tư vấn Thủ Tục Đăng ký Thương Hiêu có
 • uy tín. Hãy đến với chúng tôi,
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 • ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN THƯƠNG HIỆU
 • NAM PHÁT chuyên tư vấn Đăng ký
 • bản quyền thương hiệu, cung cấp hồ sơ
 • Đăng ký bản quyền thương hiệu, đại diện
 • khách hàng nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

 • ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU
 • CÔNG TY NAM PHÁT chuyên tư vấn
 • Đăng ký bảo hộ thương hiệu, cung cấp
 • hồ sơ Đăng ký bảo hộ thương hiệu, đại
 • diện khách hàng nộp hồ sơ
Chi Tiết
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH

 • DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH
 • Dịch Vụ đăng ký mã vạch tại công
 • ty Nam Phát, Công ty chúng tôi sẽ cung
 • cấp hồ sơ đăng ký mã vạch, cúng tôi sẽ
 • đại diện khách hàng hàng giao dịch
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH NHANH

 • ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH NHANH
 • Mã số mã vạch của hàng hoá bao
 • gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã
 • cvạch là phần thể hiện mã số bằng vạch
 • để cho máy đọc.Mã số của hàng hoá là mộT
Chi Tiết

BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH

 • BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH
 • Mã doanh nghiệp GS1
 • 7 chữ số (phân bổ được cho trên 10.000
 • 8 chữ số phân bổ được cho trên
 • 9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dướI
Chi Tiết

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH

 • TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH
 • Dịch Vụ đăng ký mã vạch tại công ty
 • Nam Phát, Công ty chúng tôi sẽ cung cấp
 • hồ sơ đăng ký mã vạch, cúng tôi sẽ đại
 • diện khách hàng hàng giao dịch với cơ
Chi Tiết
ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN

ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN

 • ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC QUYỀN
 • Bạn đang tìm hiểu về thủ tục Đăng
 • ký độc quyền Logo? Bạn muốn tìm một dịch
 • vụ tư vấn Đăng ký độc quyền Logo có uy tín
 • Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ LOGO

 • ĐĂNG KÝ LOGO
 • Bạn có một doanh nghiệp và có biểu
 • tượng logo riêng mình nhưng chưa được ,
 • bảo hộ sợ người khác bắt trước ý tưởng.
 • Hãy nhanh chóngđăng ký bảo hộ logo tại
Chi Tiết

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO

 • ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN LOGO
 • Đăng ký bản quyền logo có tác dụng
 • bảo vệ các quyền chính đáng cho chủ sở ,
 • hữu của nó, việc đăng ký bản quyền logo.
 • hay nhãn hiệu sẽ ngăn chặn hành vi xâm
Chi Tiết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO
 • Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng
 • nnhậnhãn hiệu độc quyền, logo công ty
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Mẫu logo thương hiệu (6 mẫu), logo
Chi Tiết

0902.845.039