Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

 Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch, mức thu phí cấp mã số mã vạch được quy định cụ thể như sau:


TTLoại mãPhí cấp và hướng dẫn sử dụng (đ)Phí duy trì

(đ)

1Mã doanh nghiệp GS1
a7 chữ số (phân bổ được cho trên 10.000 dưới 100.000 loại sản phẩm)1.000.0002.000.000
b8 chữ số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm)1.000.0001.500.000
c9 chữ số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm)1.000.000800.000
d10 chữ số (phân bổ cho dưới 100 loại sản phẩm)1.000.000500.000
2Mã địa điểm toàn cầu GLN (một mã)300.000200.000
3Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số  GTIN-8 (một mã)300.000200.000
4Xác nhận mã nước ngoài
aHồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm500.000đ/hồ sơ
bHồ sơ trên 50 mã sản phẩm10.000đ/mã

Lưu ý – Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp hoặc xác nhận sử dụng mã sau ngày 30/6 thì mức phí duy trì nộp trong năm đăng ký bằng 50% mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định trên.

Doanh nghiệp có thể Có thể liên hệ với công ty để được tư vấn để làm hồ sơ một cách nhanh nhất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Lưu trữ Blog

Nhãn

Bài đăng phổ biến

Trang

0902.845.039